ROH WEST NEDERLAND

REGIONALE ORGANISATIE VAN HUISARTSEN

Regionale  Organisatie Huisartsen West-Nederland (ROHWN) is een zorggroep opgericht door huisartsen in West-Nederland, waarbij bijna 120 huisartsen uit deze regio zijn aangesloten. In totaal ruim 250.000 patiënten.

Deze zorggroep is opgericht om kwalitatief hoogwaardige Ketenzorg voor chronische patiënten te kunnen waarborgen. De zorggroep richt zich op Diabetes type II, COPD Astma en Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). In 2016 zal een programma ouderenzorg nader worden uitgewerkt.

De huisartsen spannen zich in om deze patiëntenzorg te kunnen blijven bieden binnen de eigen huisartsenpraktijk. De ROHWN probeert er voor te zorgen dat de huisarts het vertrouwde aanspreekpunt blijft in de zorgketen, zodat zorg niet versnipperd raakt.
 

 

Jaarverslag Zorggroep ROH West-Nederland 2013

Jaarverslag Zorggroep ROH West-Nederland 2012