Medewerkers:

Het bureau van de ROHWN is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de ROHWN.


De medewerkers vormen de verbinding met de leden ROHWN en de contacten met de samenwerkingspartners van de ROHWN.

Bureau:

Emely Verdel, manager ICT, Financiën en Office       (emely@rohwn.nl / 06 - 349 44 220)

Lisa Eekhof, manager Kwaliteit en Opleiden               (eekhof@rohwn.nl / 06 - 539 17 842)

Jonathan Baldi, medewerker kwaliteitsbevordering     (baldi@rohwn.nl / 0252 - 767 099)

 

Kwaliteitsteam: (info@rohwn.nl / 0252 - 767 099)

Huug van Duijn, kaderhuisarts Hart- en vaatziekte    

Geert Zaaijer, kaderhuisarts COPD en Astma

Marga de Winde, Praktijkondersteuner Kwaliteitsteam

Verona Leuven, Praktijkondersteuner Kwaliteitsteam

Marijke van Noort, Praktijkondersteuner Kwaliteitsteam

Nicole van Rossen, Praktijkondersteuner Kwaliteitsteam