Ruim 117 huisartsen in de regio werken volgens vastgestelde protocollen om de patiënt de optimale zorg te verlenen. Meer informatie vindt u in onze folder: 'Een chronische ziekte: Uw zorg is onze zorg'

De Zorggroep Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland(ROHWN) is in 2007 door de huisartsen in West-Nederland opgericht met als missie om samen te werken aan de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige zorg waaronder Gezondheid Check, ketenzorg Diabetes (vanaf 2011), Ketenzorg COPD Astma (vanaf oktober 2012) en Cardio Vasculair Risico Management (2014).

Hieronder kunt u de folder per chronische ziekte downloaden:

Folder t.b.v. diabetespatiënt

Folder t.b.v. COPD patiënt

Folder t.b.v. Astma patiënt

Folder t.b.v. Hart- en vaatziekte

Folder t.b.v. Hartfalen